Loading…
An open collection of scientific works published between 1745-2018

The keyword must be than 3 words

Nogle Tanker over Magneten til at kunne forklare saavel Magnetnaalens Variation som Inclination, samt Anmærkninger over Forskjelligheden i Henseende til Localitet, hvor der paa Landjorden gjöres Observationer med Magnetnaalen.

I Anledning af Hr. Oberbjergraad von Humboldts Brev til Lalande, dateret Caracas den 14de December 1799

Author: Paul v. Lowenøörn

Prev Next

Series: Det Kongelige Danske Videnskabers-Selskabs Skrifter

Serial sub name: Andet Bind

Year of publication: 1803 - 1803

Number of parts: 12

Authors:

 • + Thomas Bugge
 • + N. Schow
 • + C.F. Degen
 • + B. Riisbrigh
 • + J.D. Herholdt
 • + Frantz Henrich Müller
 • + Paul v. Lowenøörn
 • + I.D. Herholdt
 • + Oluf Gerhard Tychsen
 • + E.F. Degen
 • + F.H. Müller
 • + Anders Gamborg